Моніторинг навчальних досягнень

Способи підвищення мотивації здобувачів  освіти до навчання
1.  Створювати ситуації успіху, щоб кожний учень/учениця відчував/ла впевненість у своїх силах та можливостях.
2.  Складати критерії оцінювання результатів навчання разом із здобувачами освіти.
3.  Виявляти інтереси учнів для подальшого розвитку та реалізації.
4.  Залучати учнів до проектної діяльності.
5.  Залучати учнів до дослідницької діяльності.
6.  Надавати можливості учням виконувати посильні для них завдання: усні чи письмові.
7.  Надавати можливість вибирати завдання
8.  Хвалити учнів за виконання роботи та найменший успіх
9.  Використовувати ігрові методи навчання
10. Пояснювати учням практичне застосування вивчення матеріалу.
11. Використовувати практичні завдання. 
12. Використовувати методи формувального оцінювання, самооцінювання та взаємооцінювання.

Успішність здобувачів освіти
за І семестр 2022-2023 навчального року


Порівняльні таблиці
Українська мова
Математика
 Англійська мова
(читання з граматичним завданням)
Історія України
Географія