Моніторинг навчальних досягнень

Завдання 
для підвищення якості навчання здобувачів освіти
1. Обговорити з батьками причини зниження успішності учнів при вивченні математики та української мови у 9 класі
2. Вивчити мотивацію учнів до навчання у школі
3. Обговорити з учителями способи зацікавлення учнів до навчання у 7-9 класах
4. Розробити індивідуальні траєкторії розвитку учнів, які опанували знання у 1 семестрі 9 класу на початковому рівні

Способи підвищення мотивації здобувачів  освіти до навчання
1.  Створювати ситуації успіху, щоб кожний учень/учениця відчував/ла впевненість у своїх силах та можливостях.
2.  Складати критерії оцінювання результатів навчання разом із здобувачами освіти.
3.  Виявляти інтереси учнів для подальшого розвитку та реалізації.
4.  Залучати учнів до проектної діяльності.
5.  Залучати учнів до дослідницької діяльності.
6.  Надавати можливості учням виконувати посильні для них завдання: усні чи письмові.
7.  Надавати можливість вибирати завдання
8.  Хвалити учнів за виконання роботи та найменший успіх
9.  Використовувати ігрові методи навчання
10. Пояснювати учням практичне застосування вивчення матеріалу.
11. Використовувати практичні завдання. 
12. Використовувати методи формувального оцінювання, самооцінювання та взаємооцінювання.

Узагальнені результати 
успішності здобувачів освіти
за І семестр 2023-2024 навчального року
  
    
 
 
    
  
 

Успішність здобувачів освіти
за І семестр 2022-2023 навчального року


Порівняльні таблиці
Українська мова
Математика
 Англійська мова
(читання з граматичним завданням)
Історія України
Географія