Стратегія розвитку закладу


Стратегія розвитку закладу на 2020-2025 рр.Зміни 
до Стратегії розвитку закладу 
на 2020-2025 рр.

(протокол педагогічної ради від 30.08.2023 року №1)

Внести наступні зміни:
1. Формулювання місії школи доповнити словами «…навчання на засадах партнерства (співпраці)…»

Нова редакція: 
Створити безпечні умови для розвитку особистості, патріота, свідомого громадянина шляхом якісного та цікавого навчання на засадах партнерства (співпраці), враховуючи індивідуальні вподобання та потреби.

2. Внести зміни у розділ цінності, а саме: прозорі стосунки замінити на прозорість діяльності; додати довірливі стосунки.

Нова редакція:
спільна відповідальність;
толерантність, повага і гідність;
співпраця;
прозорість діяльності;
довірливі стосунки;
працьовитість;
людяність;
довіра і розуміння;
творча атмосфера;
відкритість до змін і вихід за межі власного "Я";
критичне мислення;
застосування знань.

3. Завдання для досягнення цілей викласти в наступній редакції:


(протокол педагогічної ради від 30.08.2022 року №1)

Ціль 2. Модернізація освітнього процесу доповнити:

завдання 10: впровадити інтеграцію змісту навчальних предметів через проведення STEM-уроків;
завдання 11: залучити іноземних фахівців, в т.ч. носіїв мови для викладання окремих курсів

Ціль 5. Розвиток дистанційного навчання доповнити:

завдання 4: відкрити класи з дистанційною формою навчання для дітей
Додати цілі:
Безпечна школа:
Завдання 1. Забезпечити усіх учасників освітнього процесу засобами індивідуального захисту;
Завдання 2. Систематично проводити уроки з надання домедичної допомоги, опрацювання дій при виникненні різних надзвичайних ситуацій
Я - українець
Завдання: започаткувати загальношкільний волонтерський рух «Діти до перемоги!»