Положення


Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти


Положення про академічну доброчесність


Освітня програма


Стратегія розвитку закладу на 2020-2025 рр.


Положення про дистанційне навчання


Професійний стандарт вчителя


Закон України "Про повну загальну середню освіту"


Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП


Закон України "Про освіту"