Положення


Положення
про дистанційну форму навчання


Положення
про конкурс на посади педагогічних працівників


Положення
про внутрішню систему забезпечення якості освіти


Положення
про академічну доброчесність


Освітня програма


Стратегія
розвитку закладу на 2020-2025 рр.


Положення
про змішану форму навчання та
засобами дистанційного навчання


Професійний стандарт вчителя


Закон України
"Про повну загальну середню освіту"


Положення
про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП


Закон України
"Про освіту"