Положення


Положення
про дистанційну форму навчання


СТРУКТУРА
учнівського парламенту
     
Положення
про учнівське самоврядування


Положення
про конкурс на посади педагогічних працівників


Положення
про внутрішню систему забезпечення якості освіти


Положення
про академічну доброчесність


Професійний стандарт
практичного психолога


Стратегія
розвитку закладу на 2020-2025 рр.


Положення
про змішану форму навчання та
засобами дистанційного навчання


Професійний стандарт вчителя


Закон України
"Про повну загальну середню освіту"


Положення
про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП


Закон України
"Про освіту"