Умови доступності ЗЗСО для навчання дітей з ООП

У навчальному закладі не передбачені умови для навчання дітей з особливими потребами, які не можуть пересуватися самостійно.

У 2023-2024 навчальному році в закладі відкрито 8 класів (1Б, 2Б, 3А, 4Б, 5Б, 6Б, 7А та 8Б класи) з інклюзивною формою навчання.

Працюють асистенти учителів, практичний психолог, соціальний педагог. Здійснюється підтримка командою психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП.

Адаптовано навчальні програми та плани, створено позитивний клімат шкільного середовища.