Умови доступності ЗЗСО для навчання дітей з ООП

У навчальному закладі не передбачені умови для навчання дітей з особливими потребами, які не можуть пересуватися самостійно.

У 2021-2022 навчальному році в закладі відкрито 6 класів (1А, 2Б, 3Б, 4Б, 5А та 6Б класи) з інклюзивною формою навчання.

Працюють асистенти учителів, практичний психолог, соціальний педагог. Здійснюється підтримка командою психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП.

Адаптовано навчальні програми та плани, створено позитивний клімат шкільного середовища.